Vážený zákazníku,
v současné době pracujeme na našich webových stránkách.​

Pokud si přejete objednat,
kontaktujte nás prosím.

Filtračné hmoty a živice, regeneračná soľ

Katalytické filtračné hmoty

Katalytické filtračné hmoty

Filtrácia železa a mangánu.

Prírodné zeolity

Prírodné zeolity

Predfiltrácia a hyperfiltrácia pitnej vody.

Viacúčelové filtračné hmoty

Multifunkčné filtračné hmoty

Komplexná úprava studničnej vody. 

Aktívne uhlie

Granulované aktívne uhlie

Zlepšenie kvality vody (pach, chuť, chlór atď.).

Iónové výmenné živice

Iónové výmenné živice

Zmäkčenie a odsolenie vody, filtrácia dusičnanov a síranov.

Tabletovaná soľ

Tabletovaná soľ

Regenerácia zmäkčovacích živíc.

Filtračný piesok

Filtračný štrk

Odstránenie zakalenia vody.

Hmoty proti vodnému kameňu

Hmoty proti vodnému kameňu

Zmäkčenie vody a zabránenie usadzovania vodného kameňa.

Filtračné hmoty na úpravu pH

Filtračné hmoty na úpravu pH

Zvýšenie pH a tvrdosti vody, zníženie ORP.

Filtračná hmota GEH

Filtračná hmota GEH

Filtrácia arzénu a antimónu.